1

 

1

 

 

SC TEHNOLOGISTIC S.R.L din Apahida jud. Cluj a demarat in colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca un contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între întreprindere și organizația de cercetare.

În perioada 13.07.2017 – 28.07.2017, în cadrul proiectului URBIVEL, SC TEHNOLOGISTIC S.R.L din Apahida jud. a semnat un contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între întreprindere și organizația de cercetare. Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe pentru activități din categoria D – activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală realizate de organizația de cercetare în colaborare efectivă cu întreprinderea.

Nume contract: Dezvoltarea unor sisteme de acționări electrice avansate destinate auxiliarelor din vehicule electrice urbane.

Valoarea totală a contractului este 1.600.000 lei din care valoare totală eligibilă: 1.600.000 lei şi valoare totală eligibilă nerambursabilă: 1.400.000 lei.

În 20.12.2017 s-au semnat Notificările de aprobare a contractelor subsidiare de către Ministerului Cercetării și Inovării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOI).

Obiectivul principal al contractului este dezvoltarea a două sisteme de acționări electrice destinate auxiliarelor din vehicule electrice urbane.

În prima etapă a proiectului de cercetare se vor identificara pe baza literaturii de specialitate și a experienței firmelor producătoare de mașini electrice pentru domeniul auto a sistemelor de acționări electrice cu cel mai mare potențial de îmbunătățire tehnică. Pe baza acestui studiu se vor elabora caietele de sarcini pentru pentru dezvoltarea celor două sisteme de acționare. Miezul activității de cercetare îl constituie proiectarea și optimizarea sistemelor de acționări. În ultima parte a proiectului se vor realizara practice și testa modelelor de laborator ale celor două sisteme de acționări.

Membri echipei din partea SC TEHNOLOGISTIC S.R.L: 5 ingineri proiectare/dezvoltare (1 responsabil de proiect), 4 tehnicieni.

Detalii suplimentare:

Responsabil contract subsidiar: Prof.dr.ing. Lorand Szabo

e-mail: Lorand.Szabo@emd.utcluj.ro

Responsabil proiect din partea SC TEHNOLOGISTIC S.R.L: Zsolt Mathe

e-mail: zsolt.mathe@tehnologistic.ro