1

 

1

SC TEHNOLOGISTIC S.R.L din Apahida jud. Cluj a demarat în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca un contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între întreprindere și organizația de cercetare.

În perioada 13.07.2017 – 28.07.2017, în cadrul proiectului MICROINV, SC TEHNOLOGISTIC S.R.L din Apahida jud. a semnat un contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între întreprindere și organizația de cercetare. Tip proiect: Parteneriat pentru transfer de cunoștințe pentru activități din categoria D – activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală realizate de organizația de cercetare în colaborare efectivă cu întreprinderea, având titlurile menționate în tabel.

Nume contract: Dezvoltarea de convertoare de curent continuu pentru sisteme cu surse regenerabile.

Valoare totală: 1.820.000 lei; valoare totală eligibilă: 1.800.000 lei;

În 20.12.2017 s-au semnat Notificările de aprobare a contractelor subsidiare de către Ministerului Cercetării și Inovării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOI).

La data aprobării notificării privind încheierea contractului subsidiar, contractul subsidiar notificat va deveni anexă la contractul de finanțare”, conform alin.13, literă e) a contractului de finanțare nr. 16/01.09.2016. cu Act adițional nr. 1/2017, nr. de înregistrare Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 29128/13.11.2017, nr. înregistrare DGOI 5837/31.10.2017.

Detalii suplimentare:

Director proiect: conf.dr.ing Doru Teodosescu,

e-mail: petre.teodosescu@emd.utcluj.ro

Responsabil proiect din partea SC TEHNOLOGISTIC S.R.L: Zsolt Mathe

e-mail: zsolt.mathe@tehnologistic.ro